Uncategorized

Wegen

Font Size

Onder wegen verstaat de wegenverkeerswet,

Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden met inbegrip van daarin liggende bruggen en duikers en tot die wegen en paden behorende bermen en zijkanten.

In het eerste deel betekent dit dat ook paden worden gezien als wegen dus als er een pad een weg kruist en er van rechts een b.v. een fietser komt wij deze voorrang moeten verlenen.

Deel twee zegt dat de in de wegen en paden liggende bruggen en duikers tevens tot de wegen en paden behoren dus dat wetgeving daar niet ophoud.

Het derde deel verteld ons dat de weg niet ophoud bij het asfalt of andere bestrating, maar bermen en zijkanten behoren bij de weg. Van sloot tot sloot of tuinhekje tot tuinhekje.