wet

Milieuzones

Font Size

Er komt een nieuw systeem voor milieuzones, Het kabinet is tot een akkoord gekomen. Vanaf 2020 kunnen gemeenten dan kiezen uit twee milieuzones voor personen- en bedrijfsvoertuigen. Dieselauto’s die ouder zijn dan vijftien jaar of van twintig jaar en ouder kunnen worden geweigerd. Benzineauto’s blijven wel toegang houden tot milieuzones.

De emissieklasse van de voertuigen bepalen het systeem: hoe hoger de emissieklasse, des te minder verontreinigende stoffen worden uitgestoten. Dit ‘toegangsregime’ wordt na verloop van tijd strenger.

Gemeenten die gebruik willen maken van milieuzones kunnen vanaf 2020 de grens leggen bij emissieklasse 3 (gele signalering op onderbord) of emissieklasse 4 (groene signalering op onderbord). In 2025 is het niet meer mogelijk om emissieklasse 3 te hanteren, maar zal de begrenzing komen te liggen bij emissieklasse 4 of emissieklasse 5 (blauwe signalering op onderbord).

Voor vrachtauto’s wordt in 2020 het huidige toegangsregime van emissieklasse 4 voortgezet. In 2022 volgt een begrenzing bij emissieklasse 6. Vanaf 2025 kunnen gemeenten zelfs een nul-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s invoeren.

Verkeersborden

Verder komt er in het hele land dezelfde bebording voor milieuzones. Daardoor moet het duidelijker worden voor automobilisten. Nu hebben steden vaak nog hun eigen borden en regels. De huidige verschillen in toegangsregimes en bebording leiden tot onduidelijkheid voor weggebruikers. Daarom is in het regeerakkoord opgenomen dat er één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones zal worden ingevoerd.

Hoe groot een milieuzone wordt, mogen gemeenten zelf beslissen. Gemeenten die al een milieuzone hebben moeten die aanpassen aan de nieuwe regels.