wet

Snelheid

Font Size
Voertuig binnen de bebouwde kom buiten de bebouwde kom
Personenauto’s, bestelauto’s en motoren 50 km/uur 80 km/uur
Vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) 50 km/uur 80 km/uur
T100-bussen 50 km/uur 80 km/uur
Camper afgeleid van een vrachtwagen en zwaarder dan 3.500 kilo 50 km/uur 80 km/uur
Personenauto’s, bestelauto’s, T100-bussen en motoren met een aanhangwagen niet zwaarder dan 3.500 kilo 50 km/uur 80 km/uur
Personenauto’s en bestelauto’s met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kilo 50 km/uur 80 km/uur
Vrachtwagens en autobussen (m.u.v. T100-bussen) met een aanhangwagen (ongeacht het gewicht) 50 km/uur 80 km/uur
Brommobielen 45 km/uur 45 km/uur
Bromfietsen op het fiets/bromfietspad 30 km/uur 40 km/uur
Bromfietsen op de rijbaan 45 km/uur 45 km/uur
Snorfietsen, landbouwvoertuigen en motorvoertuigen met beperkte snelheid 25 km/uur 25 km/uur
Gehandicaptenvoertuig met motor op het fiets/bromfietspad 30 km/uur 40 km/uur
Gehandicaptenvoertuig met motor op de rijbaan 45 km/uur 45 km/uur
Gehandicaptenvoertuig met motor op het trottoir of voetpad 6 km/uur 6 km/uur