Wegen

Hoe is de voorrang geregeld

Font Size

Wanneer een kruispunt niet geregeld is, dat wil zeggen er geen verkeerstekens-of borden op of langs de weg staan, geldt de volgende regel: bestuurders, komende van rechts, heeft voorrang. Dit houdt in dat bestuurders dat rechts van jou komt, voor mag gaan. Komt er bestuurders links van jou, dan ben jij juist degene met voorrang.

Een voorrangsbord op jouw weg betekent dat jij voorrang hebt op deze weg, ook al komt er bestuurders van rechts. Wanneer jouw weg haaientanden of een stopbord bezit, moet je voorrang verlenen, dus ook aan het bestuurders dat van links komt.

Verder gelden de volgende regels: rechtdoorgaand verkeer gaat voor. Staat er dus tegenover jou een auto die linksaf wil slaan (voor jou naar rechts) en jij wil rechtdoor, dan ga jij voor. Wanneer jullie beiden linksaf willen, kunnen jullie gelijktijdig de kruising oversteken. Je mag hierbij elkaar voorlangs of achterlangs passeren. Wanneer je links af wil slaan en het tegemoetkomend verkeer wil rechtsaf slaan, dan gaat deze laatste voor. De kleine bocht gaat dus voor op de grote bocht.

Let op Voorrang is geregeld tussen bestuurders hier doet de voetganger NOOIT mee. wordt er gesproken over verkeer dan maken ook voetgangers hiervan deel uit.

Verkeerstekens kunnen echter de verkeersregels opheffen, vervangen of tijdelijk vervangen. Verkeerstekens (op borden of de weg) gaan boven de verkeersregels. Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens en aanwijzingen van verkeersregelaars gaan boven alles.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *