wet

Kapstokartikel

Font Size

Bij het opstellen van de regelgeving in het verkeer is men er van uitgegaan dat de weggebruiker z’n gezonde verstand gebruikt, waarbij de weggebruiker onder het motto ‘Geef je verstand eens voorrang’ zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om op een verkeersveilige en sociale manier aan het verkeer deel te nemen.

Gezien de top tien van ergernissen in het verkeer van bumperklevers tot langzame rijders en van snelheidsduivels tot smartphonegebruik blijkt dat soms het gezonde verstand ver te zoeken is.

Hiervoor heeft de wetgever een artikel, het kapstokartikel (art. 5 WvW) waarmee niet gewenste gedragingen, die niet in een ander artikel strafbaar zijn gesteld, alsnog strafbaar worden.

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Hieronder kunnen ook gedragingen vallen van personen die niet aan het verkeer deelnemen.

Daarnaast zijn 23 verkeersovertredingen die nu nog vallen onder de wet Mulder bij het strafrecht ondergebracht. Daarom geen bekeuring maar de overtreder zal altijd voor de rechter moet verschijnen. Dus ‘Geef je verstand eens voorrang’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *