Personen

Waar lopen voetgangers

Font Size
  1. Voetgangers lopen op het trottoir of het voetpad.
  2. Zij lopen het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
  3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
  4. In afwijking van 1 en 2 gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Links of rechts lopen

Als u langs de weg loopt, beslist u zelf of u links of rechts loopt. Buiten de bebouwde kom bent u niet verplicht om links van de weg te lopen als een voet- of fietspad ontbreekt. Wel slim om bij tegemoetkomend verkeer de berm in te stappen.

Op een (woon)erf mogen voetgangers midden op straat lopen immers deze is voor hen aangelegd.

Skaters hoeven volgens 4 niet meer alleen op het voetpad hoeven te rijden.

Voetgangers zijn weggebruikers, maar geen bestuurders. Voor voetgangers gelden de voorrangsregels daarom niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *