Wegen

Fietspad en rotonde

Font Size

Als fietsers op een fietspad naast een rotonde rijden en een auto op de rotonde afslaat en de rotonde verlaat, vragen we ons af welke verkeersregel van toepassing is. Als de automobilist de rotonde oprijdt, is er sprake van kruisend verkeer en gelden dus de haaientanden. Wanneer de auto de rotonde verlaat, is de situatie veel minder duidelijk. Hoort het fietspad bij de rotonde, dan is er sprake van dezelfde weg en dus ‘rechtdoor gaat voor’. Moet het fietspad niet tot de rotonde gerekend worden, dan is ook de auto die de rotonde verlaat kruisend verkeer.

De afstand tussen het fietspad en de rijbaan is bepalend. Volgens jurisprudentie rond voorrangswegen blijkt dat:
• het fietspad bij de rijbaan hoort wanneer de afstand van het fietspad tot de rijbaan 5 meter of minder bedraagt.
• het fietspad niet tot de rijbaan hoort wanneer de afstand van het fietspad tot de rijbaan 10 meter of meer bedraagt.

Op rotondes waar het fietspad dicht bij de rijbaan ligt en er haaientanden op het fietspad staan, regelen die haaientanden de voorrang dus alleen tussen fietsers en automobilisten die de rotonde oprijden.

Gevolg is dat fietsers op de eerste helft van een oversteek wel voorrang hebben (op autoverkeer dat de rotonde afrijdt), maar op de tweede helft van de oversteek niet (autoverkeer dat de rotonde oprijdt, voorrang door haaientanden)

De wegbeheerder lost de situatie binnen de bebouwde kom door de haaientanden te plaatsen op de plaats waar men de rotonde verlaat.

Oneigenlijk gebruik van de haaientanden, maar wel duidelijk voor iedereen.

Het blijft dus oppassen op fietsers en voetgangers bij het verlaten van een rotonde. De meeste weggebruikers weten niet hoe het zit Blijf goed om je heen kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *